Vés al contingut

Grup de Transductors Químics (GTQ)

Les activitats del grup se centren en la investigació aplicada sobre el desenvolupament de sistemes analítics específics d’aplicacions (ASAS): eines analítiques ad-hoc per a la mesura de paràmetres químics en fluids líquids (biològics). El nostre objectiu és oferir solucions de mercat a les necessitats analítiques en el camp del medi ambient, la salut i l’alimentació i contribuir a alguns dels objectius de desenvolupament sostenible establerts per l’ONU per fer front als reptes socials, ambientals i econòmics del nostre temps.

Persona de contacte

    transducers_gtq
    Tecnio
GTQ group picture 2021

Activitats principals

Dissenyem i desenvolupem sensors químics i components microfluídics per produir plataformes de sistemes intel·ligents, inclosos, entre d'altres, sistemes de punt de cura, dispositius portàtils i lab-on-chip.

Sensors (bio) i dispositius PoC

Sensors químics i biosensors basats en diferents transductors de silici -transistors d’efecte de camps selectius ion (ISFET), elèctrodes amperomètrics i impedimètrics de capa fina- modificats amb polímers, seda, hidrogels, biomembranes, desenvolupats i implementats en dispositius prop del pacient (PoC) per a aplicacions com:

  • Dispositiu point-of-care electroquímic multiplexat per a la detecció de biomarcadors a l’esput, així com per a la detecció de biomarcadors del virus SARS-CoV-2 en mostres sèriques i nasofaríngies. Aquests dispositius tenen com a objectiu ajudar a la detecció i seguiment precoç de malalties pulmonars obstructives cròniques (projecte LungCheck ERA-NET) i a la detecció ràpida de la malaltia COVID-19 en les seves diferents etapes (projecte POC4CoV CSIC), respectivament.
  • Plataformes portables per a la detecció de biomarcadors en la suor. Combinació de múltiples sensors amb xarxes neuronals profundes per controlar contínuament i predir l’estat d’un atleta. (Projecte WECARE).

Tecnologies fotòniques SiN

Implementació d’una plataforma tecnològica basada en nitrur de silici per a la fabricació de circuits fotònics integrats, en col·laboració amb l’empresa VLC Photonics. La plataforma funciona sota un esquema d’oblies de múltiples projectes per ajudar les pimes a desenvolupar prototips PIC al NIR i transductors fotònics a la vista per a dispositius biosensors.

 

Tecnologies d’integració de LoC

Es desenvolupen diferents estratègies i arquitectures per a la integració monolítica i/o híbrida de transductors químics amb elements fluidics, tant actius com passius. S’estan aplicant tecnologies de silici juntament amb tècniques de microfabricació i prototipatge ràpid per modelar i integrar una varietat de materials alternatius, incloent polidimetilsiloxà (PDMS), SU8, xerogels híbrids, polimetilmetacrilat (PMMA), policarbonat (PC), cera o seda. Aquesta àmplia gamma d’opcions fa que els nostres enfocaments tecnològics siguin molt versàtils i s’adaptin fàcilment a diferents escenaris de mesura.

Sistema de gestió de la qualitat

El GTQ té un sistema de gestió de qualitat basat en la norma ISO 9001: 2015 certificada per AENOR-IQNet (ER- 0143/2018 06-03-2018).

L’abast del sistema inclou les següents activitats:

  • Desenvolupament de projectes d'R+D+I de sensors electroquímics i òptics per a la mesura de paràmetres químics en medis líquids.
  • Gestió de la producció de sensors electroquímics per a la mesura de paràmetres químics en medis líquids.

 

Aenor