Vés al contingut

Plataformes Temàtiques Interdisciplinars del CSIC

L'IMB-CNM forma part de múltiples Plataformes Temàtiques Interdisciplinàries del CSIC, creades per abordar reptes multidisciplinaris d'alt impacte científic, econòmic i social.

PTI+ Ciència i Innovació Digital

La seva missió és innovar en tots els àmbits de la ciència digital i la gestió del cicle de vida de les dades, des de la planificació, l'adquisició i el processament fins a la publicació i la preservació. Aquesta PTI té una orientació clara cap a la innovació en totes aquelles àrees que generin un impacte econòmic i social, en particular en àrees com la salut i el benestar, l'agricultura, el clima i la societat segura. Així mateix, aquesta plataforma vol incidir en la formació al món digital per facilitar les tasques quotidianes.

La plataforma agrupa les seves activitats en 4 àrees estratègiques i 2 àrees transversals a les quals s'integren les diferents iniciatives:

 • Sensors i integració de sistemes intel·ligents.
 • Ciència de dades.
 • Programari i eines transversals.
 • Seguretat digital.
 • Ciència oberta.
 • Innovació.

La investigadora Cecilia Jiménez és una de les coordinadores de la PTI+ (juntament amb David Rodríguez, de l'Institut de Física de Cantàbria) i de l'àrea temàtica de Sensors i integració de Microsistemes, que planteja el desenvolupament i la innovació en tots els aspectes relacionats amb la fusió de dades i tractament dels sensors i microsistemes. A més, la Sala Blanca Integrada de Micro i Nanofabricació s'ofereix com a part de les seves infraestructures, amb David Quirion com a Vicedirector Tècnic de la mateixa.

PTI Salut Global

La PTI Salut Global/Global Health es va posar en marxa per fer front a la pandèmia COVID-19, un dels reptes més grans als quals s'enfronta la societat a tots els països del món. Hi col·laboren més de 330 grups de recerca de diferents especialitats per abordar els reptes que planteja l'epidèmia del coronavirus des del punt de vista de la Ciència, amb l'objectiu de plantejar solucions a curt, mitjà i, sobretot, llarg termini.

Una de les claus d'aquesta PTI és comptar amb una visió global que permeti enllaçar tots els aspectes de la pandèmia: origen, prevenció, malaltia, mesures de contenció, tractament, impacte social i, finalment, la necessitat de comunicació a la societat, en particular en educació. També inclou quatre grups transversals de treball: innovació, fonts d'informació, dades i aplicacions d'intel·ligència artificial i coordinació autonòmica.

César Fernández, investigador científic de l'IMB-CNM, co-coordina, juntament amb la professora M. Pilar Marco (IQAC-CSIC), el paquet de treball de diagnòstic i participa en les activitats de desenvolupament d'assajos i prototips. El treball del personal investigador de l'IMB-CNM s'ha centrat en la implementació d'una plataforma electroquímica compacta per a la detecció multiplexada ràpida de marcadors del virus i de l'hoste, en mostres d'hisops nasofaringis i serològiques, aplicable al punt d'atenció del pacient.

PTI+ Tecnologies Cuàntiques

La PTI+ QTEP és l'ecosistema quàntic creat pel CSIC per avançar en el camp de les tecnologies quàntiques, fomentant la formació, la investigació i la innovació en una nova generació de dispositius de comunicació segura, ordinadors i sensors basats en fenòmens quàntics, com ara entrellaçament o la superposició. L'activitat s'ha dividit en cinc línies de treball:

 • Comunicació quàntica.
 • Computació quàntica.
 • Teoria quàntica.
 • Detecció quàntica.
 • Fabricació per a tecnologies quàntiques.

Francesc Perez-Murano coordina el pilar de fabricació. QTEP participa al pla complementari de Comunicacions Quàntiques finançat amb els fons Next Generation. A més, s'està invertint a potenciar la Sala Blanca de Micro i Nanofabricació de l'IMB-CNM per a la fabricació escalable de dispositius quàntics semiconductors, superconductors i fotònics, de manera que grups de recerca i empreses utilitzin les instal·lacions. Altres persones de l'IMB-CNM que participen en activitats de la plataforma són Carlos Dominguez, tecnologia de fotònica integrada, i Gemma Rius, en detecció quàntica.

PTI Transició Energètica

La PTI TransEner neix per impulsar el desenvolupament de les tecnologies clau en el cicle energètic per assolir un sistema energètic més assequible, fiable, competitiu i sostenible, tant socialment com mediambientalment. Integra capacitats, tecnologies i coneixements CSIC per afrontar projectes amb un alt desenvolupament tecnològic i impulsar-ne la ràpida integració en el sector industrial.

La plataforma agrupa les seves activitats en cinc àrees estratègiques on s'integrarien les diferents iniciatives o projectes més rellevants:

 • Generació Renovable.
 • Emmagatzematge Eficient d'Energia.
 • Descarbonització industrial.
 • Tecnologies de l'Hidrogen.
 • Electrificació.