Vés al contingut

Eixos temàtics

L'activitat investigadora de l'IMB-CNM s'organitza de manera transversal en tres eixos temàtics i una unitat de tecnologia. Les línies de recerca de cada grup es distribueixen als diferents eixos per fomentar la col·laboració entre tot l'institut.

8
grups de recerca
3
eixos temàtics
1
unitat de tecnologia

Apunta a cercar solucions als desafiaments relacionats amb la transició energètica. La investigació cobreix temes com els sistemes d'energia autònoms, la mobilitat sense emissions i la implementació de xarxes intel·ligents. Aquestes activitats influeixen en tots els aspectes de la cadena de valor de l'energia elèctrica, inclosa la seva generació i emmagatzematge, conversió denergia i ús eficient i fiable.

Té com a objectiu aprofitar les habilitats multidisciplinàries de l'IMB-CNM en tecnologies de fabricació de μ/η i tècniques de caracterització locals per utilitzar el seu coneixement no només per enfrontar els desafiaments socials de HE en seguretat civil (per exemple, detecció de radiació, ciberseguretat) o indústria de l'espai, sinó també per contribuir a l'avenç de la instrumentació científica en física experimental, com als camps de la física de partícules, la física nuclear, l'astrofísica i l'exploració espacial. A més, reuneix un grup actiu reconegut d'investigadors involucrats en la formació de jove personal investigador i enginyer en aquesta(es) experiència(es) en un entorn multinacional.

L'objectiu és desenvolupar noves eines de monitorització, fent ús dels últims avenços en micronano tecnologies per cobrir una àmplia gamma d'aplicacions que s'expandeixen des de l'anàlisi d'una sola cèl·lula fins al medi ambient. L'eix funciona com a marc per generar intercanvis científics i debats per equilibrar l'impuls tecnològic per fer investigacions d'avantguarda i l'aplicació de les necessitats dels usuaris finals (comunitat mèdica, pacients o indústria), així com per promoure la transferència d'aquestes tecnologies a la societat.

La Sala Blanca Integrada de Micro i Nanofabricació és una instal·lació d'accés obert per donar suport a les activitats de R+D+i a nivell nacional o internacional. Disposa d'un conjunt complet de micro i nanotecnologies i processos allotjats en un entorn de Sala Blanca altament especialitzat, impulsat per un equip expert. Aquest suport va des del coneixement de la tecnologia fins al desenvolupament de demostradors bàsics o petites sèries de prototips. És un dels tres nodes de la Infraestructura Científica i Tècnica Singular (ICTS) MicroNanoFabs.

La Unitat de Tecnologies i Processos Avançats per a Micro i Nanosistemes de l'IMB-CNM engloba el personal investigador de l'institut i tecnòleg de la ICTS per compartir coneixements i consensuar decisions estratègiques.