Vés al contingut

L'institut

L’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC) és un centre d’investigació ben posicionat per ser el millor soci tant per al desenvolupament de noves tecnologies, components i sistemes de micro i nano (que es consideren Key Enabling Technologies, per part de la Comissió Europea) i també per a l’aplicació d’aquestes tecnologies a la solució dels reptes socials als què s’enfronta la ciutadania europea.

Les activitats principals de l’IMB-CNM són la investigació i desenvolupament bàsic i aplicat, l’educació i la formació en micro i nanotecnologies, components i sistemes. La seva missió és millorar el coneixement i contribuir a la implementació de solucions basades en aquestes tecnologies en nous productes, per resoldre els reptes de la societat.

Benvinguts i benvingudes al nostre lloc web. Esperem que trobeu aquí tot el que us agradaria saber sobre l'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM) i també que l'utilitzeu per contactar amb nosaltres per a qualsevol consulta o suggeriment.

L'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM) és el centre d’investigació més gran d'Espanya dedicat a la investigació i desenvolupament en Micro i Nano Tecnologia i Microsistemes i l'únic amb les capacitats de tecnologia de silici a Espanya. Pertany al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) des de la seva fundació el 1985.

L'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM) està estructurat en òrgans de govern, òrgans executius i òrgans d'assessorament i suport. L'activitat investigadora es desenvolupa en grups, distribuïts en dos departaments: Micro i Nano Sistemes (DMI); i Integració de Sistemes (DIS).

L'IMB-CNM és un centre de recerca dinàmic on cada dia arriben noves persones. Comptem amb personal investigador, investigadors postdoctorals, estudiants de doctorat i estudiants de grau o màster acabant els seus treballs; també hi ha moltes persones que treballen en Administració donant suport la investigació, com a personal informàtic, de gestió, de manteniment, de transferència de tecnologia, gestió de projectes i moltes altres tasques. Aquí trobaràs a totes les persones.

L'IMB-CNM, com a centre del CSIC, és una institució inclosa dins l'àmbit subjecte d'aplicació de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Com s'expressa en l'exposició de motius, la llei té com un dels seus objectius incrementar i reforçar la transparència en l'activitat pública que s'articula a través de les obligacions de la publicitat activa.

L'IMB-CNM és l'entorn perfecte per a desenvolupar una carrera en R+D. Periòdicament, el centre ofereix llocs de pre i postdoctorat segons les necessitats dels grups de recerca i els nous projectes que s'estan iniciant. L'IMB-CNM també ofereix places per a contractes FPI per a la realització de la tesi doctoral. A més, també ofereix estades (pràctiques externes i projectes) per a estudiants de grau i màster en col·laboració amb les principals universitats catalanes i espanyoles.

L'IMB-CNM es troba a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), un entorn privilegiat per a la investigació tant bàsica com aplicada / industrial. Està envoltat d'altres centres de recerca i instal·lacions d'investigació, com l'ICN2, ICMAB, CRAG, IFAE, el Sincrotró ALBA, etc., formant un dels pols científics i tecnològics més importants de al sud d'Europa.