Vés al contingut

Grups de Recerca

Les activitats de recerca de l'IMB-CNM són portades a terme per vuit grups d'R+D, que cobreixen activitats des de "àtoms a sistemes".

Micro
Grup de Micro i Nano Eines (MNTL)

"Contribuir a establir les bases dels micro i nanosistemes del futur". La línia de recerca del grup se centra en el desenvolupament de noves micro i nanoinstruments per explorar noves aplicacions o funcionalitats per a MEMS i NEMS.

NANONEMS
Grup de NEMS i Nanofabricació (NANONEMS)

El grup explora les propietats electròniques i electromecàniques de les nanoestructures que poden proporcionar funcions noves o millorades als nanodispositius i nanosistemes. També realitza investigacions i desenvolupament de mètodes avançats de nanofabricació, preferentment aquells que es poden aplicar a dispositius utilitzats en sistemes integrats miniaturitzats. Aquestes activitats cobreixen dues de les tecnologies clau habilitadores (KETs): la nanotecnologia i la micro-nanoelectrònica.

rdg
Grup de Detectors de Radiació (RDG)

Tecnologies avançades per a detectors de radiació de semiconductors

L'objectiu del RDG és contribuir a la investigació i desenvolupament de tecnologies avançades i aplicacions de detectors de radiació. L'activitat d'R+D del grup es basa en l'experiència dels seus membres en disseny de disseny, simulació, fabricació i caracterització de sensors de radiació semiconductors; dispositius microelectrònics; interconnexions; implementació de sistemes complets i estudi dels efectes de la radiació en components i sistemes. Els camps d’aplicació de l’activitat RDG són: física de partícules, física nuclear, imatge mèdica i dosimetria, instal·lacions de sincrotró i fusió nuclear, aplicacions espacials, instrumentació per a la seguretat civil i reptes socials.

messi
Grup de Microfabricació i integració de sensors i fonts d’energia (MESSI)

L’objectiu del grup és contribuir amb nous dispositius de microenergia i detecció intel·ligent a reptes importants a llarg termini com ara “Ciutadans més sans” i “Net Zero Human Impact”. Dins d’aquest marc general, s’aborden diferents línies d’investigació. En el camp de la microenergia, abastem les activitats de recol·lecció ambiental (termoelectricitat) i generació/emmagatzematge (piles de micro-combustible i bateries biodegradables). En el camp de la detecció, ens centrem en sistemes que permeten identificar gasos o biomarcadors. La viabilitat de la microintegració tant dels sensors com de les fonts d’energia per aconseguir sistemes autònoms és un altre interès del grup, que utilitza tant tecnologies estàndard de silici com prototips ràpids i fabricació additiva. Finalment, el grup ha incorporat recentment investigació en dispositius de commutació resistiva basats en materials dielèctrics de capa fina d'alta permitivitat per al desenvolupament de cel·les de memòria RRAM i memristors amb potencial interès en diverses àrees d'aplicació com ara sinapsis electròniques per a aplicacions neuromòrfiques, o per a aplicacions de seguretat de circuits integrats.

gtq
Grup de Transductors Químics (GTQ)

Les activitats del grup se centren en la investigació aplicada sobre el desenvolupament de sistemes analítics específics d’aplicacions (ASAS): eines analítiques ad-hoc per a la mesura de paràmetres químics en fluids líquids (biològics). El nostre objectiu és oferir solucions de mercat a les necessitats analítiques en el camp del medi ambient, la salut i l’alimentació i contribuir a alguns dels objectius de desenvolupament sostenible establerts per l’ONU per fer front als reptes socials, ambientals i econòmics del nostre temps.

grafeno
Grup d'Aplicacions Biomèdiques (GAB)

La missió del Grup d’Aplicacions Biomèdiques (GAB) és proporcionar als clínics eines avançades, basades en micro i nanotecnologies, per afrontar els reptes mèdics del futur.

PDS
Grup de Dispositius i Sistemes de Potència (PDS)

El Grup de Dispositius i Sistemes de Potència (PDS) se centra en el disseny, fabricació, caracterització i integració de dispositius semiconductors de potència, optimitzats per al desenvolupament de convertidors i sistemes electrònics fiables i d’eficiència energètica, que funcionen fins i tot en entorns durs (alta temperatura, entorns radioactius, etc.).

icas
Grup de Circuits Integrats i Sistemes (ICAS)

L'essència d'aquest grup ha estat sempre el disseny de circuits integrats específics d'aplicació (ASIC). Actualment, ICAS R+D es centra en circuits integrats analògics, mixtos i RF de baixa potència, microelectrònica orgànica/impresa, comunicacions RF de curt abast amb sistemes d’alimentació remots, circuits integrats digitals en nanoelectrònica i modelatge HDL-AMS multi-tecnològic El grup també dóna suport al disseny de sistemes electrònics per al propi ICAS, així com per a altres grups d’R+D de l'IMB.