Vés al contingut

Recerca

Les activitats de recerca de l'IMB-CNM estan dedicades als sistemes integrats micro i nanoelectrònics: sistemes electrònics miniaturitzats que inclouen capacitats de detecció i/o actuació, a més de processament d’informació electrònica, gestió d’energia i interfícies externes.

El nucli de la recerca de IMB-CNM pot incloure-se en els dominis tecnològics establerts internacionalment Moore than Moore i Integració heterogènia, encara que algunes de les activitats poden integrar-se a les àrees Beyond CMOS i More Moore.

Les activitats de recerca de l'IMB-CNM són portades a terme per vuit grups d'R+D, que cobreixen activitats des de "àtoms a sistemes".

IMB-CNM és membre de diversos clústers nacionals i internacionals, parcs de recerca, plataformes tecnològiques, associacions industrials i xarxes de recerca.

IMB-CNM realitza investigacions i desenvolupament sobre micro i nanoelectrònica que van des de la investigació fonamental d’avantguarda fins a projectes i contractes industrials aplicats.

Aquesta secció inclou un repositori dels articles científics de l'IMB-CNM publicats en revistes incloses al Science Citation Index (SCI), per any de publicació.

Dades de recerca

100
personal investigador
6
línies de recerca
8
grups de recerca
100
articles científics publicats en revistes SCI per any
120
presentacions en conferències per any