Vés al contingut

Transferència tecnològica

La micro i nanoelectrònica, la fotònica i els sistemes intel·ligents s'han identificat com a part fonamental de les tecnologies facilitadores clau, que són la base per al desenvolupament i la millora de la capacitat d'innovació de la indústria europea. Aquestes tecnologies tenen un alt potencial econòmic i la capacitat de contribuir a resoldre els reptes socials actuals. La missió de l'IMB-CNM és, a més de millorar el coneixement en els camps de la micro i nanoelectrònica, contribuir a la implementació de solucions basades en aquestes tecnologies en productes industrials. Per tant, té un fort enfocament en les activitats de transferència de tecnologia, que inclouen principalment la creació d'empreses derivades i el desenvolupament de patents.

D + T Microelectrònica A.I.E. és una Agrupació d'Interès Econòmic encarregada de l'explotació comercial de la sala Blanca de l'IMB-CNM. La seva missió és proporcionar a la indústria de la microelectrònica solucions clau.

L'Innovation Day és la cita de transferència de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona amb empreses i agents de la indústria.

L'IMB-CNM i D+T Microelectrònica A.I.E compten amb un Sistema de Gestió de la Qualitat certificat amb la norma ISO9001:2015 per a les activitats realitzades dins de la Sala Blanca de Micro i Nanofabricació per a la fabricació de dispositius microelectrònics.

El personal investigador de l'IMB-CNM han col·laborat en els darrers anys per crear Spin-Off per a la valorització dels resultats i productes parcialment o totalment desenvolupats dins dels grups de recerca de l’institut.

L'IMB-CNM, dins del CSIC, publica les seves ofertes tecnològiques per contactar amb empreses interessades en la seva explotació comercial, mostra les seves tecnologies a les principals fires internacionals de tecnologia i participa a la "Enterprise Europe Network".

Dades de Transferència

16
empreses spin-off creades
8
patents per any
31
ofertes tecnològiques en comercialització en gener 2024