Vés al contingut

Destacats

L’IMB-CNM té molts casos d’èxit en relació amb l’activitat científica, les publicacions en revistes d'alt impacte i la transferència de tecnologia que donen lloc a noves aplicacions per a la societat. IMB-CNM té una excel·lent base de recerca que garanteix l'èxit dels nostres objectius estratègics vinculats a les activitats científiques. Aquestes activitats es recolzen en l’alta qualitat dels treballs publicats (80% en Q1), el nombre de cites (4.276) i l'alt nivell d'internacionalització (65% dels treballs (> 300), 73 països diferents).

Aquí posem totes les històries d’èxit que fan que la nostra investigació i el desenvolupament en micro i nanoelectrònica siguin fantàstics.

El resum inclou el nombre total de publicacions, cites, col·laboracions mundials, treball en xarxa amb institucions espanyoles, les fonts del nostre finançament i un desglossament del nostre personal actual, en el qual pretenem abordar i corregir la bretxa actual de gènere. La transparència de les nostres dades pretén aconseguir un millor coneixement del funcionament del nostre centre de recerca i assolir l’excel·lència científica.

L'IMB-CNM forma part de múltiples Plataformes Temàtiques Interdisciplinàries del CSIC, creades per abordar reptes multidisciplinaris d'alt impacte científic, econòmic i social.

L'IMB-CNM ha treballat amb la indústria al llarg dels anys per convertir la nostra investigació en tecnologies que canvien la societat i, com a resultat, tenim moltes històries d'éxit.

Aquesta secció inclou una llista dels treballs científics més destacats de l'IMB-CNM publicats en revistes incloses al Science Citation Index (SCI), per any de publicació.

Dades destacades

80%
Q1 publicacions
4.276
nombre de cites per any
65%
nivell d’internacionalització