Skip to main content

Dilluns de Ciència: Tecnologies Bioanalítiques pel Diagnòstic de la COVID-19: com funcionen i en quin moment s’han d’utilitzar

Share

18 Jan 2021
18:00
Residència d'Investigadors / Online

#DillunsdeCiència: Tecnologies Bioanalítiques pel Diagnòstic de la COVID-19: com funcionen i en quin moment s’han d’utilitzar.

Amb la participació de la Dra. M. Pilar Marco, Professora d’Investigació del CSIC, Coordinadora del Programa de Recerca en Nanomedicina del CIBER-BBN i Cap del grup de Nanobiotecnologia per al Diagnòstic (Nb4D), i el Dr. César Fernández, Investigador Científic del CSIC, a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM) i cap del Grup de Transductors Químics (GTQ).

La xerrada es durà a terme a les 18:00h en streaming i sense assistència de públic, per tal de garantir al màxim la salut de tothom.

La malaltia coneguda com a COVID-19, causada pel coronavirus SARS-CoV-2, ha provocat una pandèmia mundial que ha tingut conseqüències molt alarmants en quan a nombre de morts i persones greument afectades, a més de pèrdues econòmiques molt elevades. La manca actual de vacunes i tractaments efectius, es la causa del gran valor que han tingut les tècniques de diagnòstic i la seva utilització per la detecció precoç, el cribratge generalitzat i el rastreig de contactes de COVID-19 per controlar la propagació i minimitzar els efectes negatius sobre la salut i la societat. Així doncs, les tecnologies de diagnòstic bioanalític han tingut un paper crític en la mitigació de la pandèmia COVID-19 i continuaran sent fonamentals en la prevenció d’ones posteriors.  En aquesta xerrada, presentarem els fonaments basics de totes aquestes tecnologies (PCR, Test d’Antigens, Test Serològics, etc), quina informació proporcionen i en quin moment és convenient utilitzar cadascuna d’elles, a més de proporcionar informació sobre alguns dels desenvolupaments que s’estan duent a terme al CSIC i a d’altres institucions de recerca.

 

Cicle de conferències #DillunsdeCiència organitzat per la Residència d'Investigadors (C/ Hospital 64, 08001, Barcelona).