Vés al contingut

Grup de Micro i Nano Eines (MNTL)

"Contribuir a establir les bases dels micro i nanosistemes del futur". La línia de recerca del grup se centra en el desenvolupament de noves micro i nanoinstruments per explorar noves aplicacions o funcionalitats per a MEMS i NEMS.

Persona de contacte

José Antonio Plaza
    Logo group Micro and NanoTools
MNTL group picture - 2024

El grup treballa en quatre línies d’investigació: xips suspesos per detectar i actuar en cèl·lules vives, recollir energia a escala micro, micro- i nanoeines basades en tecnologies de silici, metall i polímer i sensors optomecànics avançats.

Xips en suspensió per a aplicacions en cèl·lules vives

Som pioners en el desenvolupament de MEMS i NENS a escala de cèl·lules vives amb contribucions en biologia, nanobiotecnologia i nanomedicina. El 2013 vam demostrar el primer xip intracel·lular basat en silici, un sensor mecànic, que pot detectar canvis de pressió dins de les cèl·lules vives i transmetre la informació sense cap contacte físic. El 2015 vam demostrar un xip de matriu plana suspès per a la multiplexació molecular dins d’una cèl·lula viva. Actualment, estem centrats en innovadores micropartícules en suspensió amb materials avançats.

Recol·lecció d'energia per a aplicacions industrials, wearables i biologia cel·lular

Ens centrem en l'avanç dels dispositius triboelèctrics, piezoelèctrics i flexoelèctrics a escala micro. Les principals activitats se centren en el desenvolupament de productes portables basats en tecnologies d’impressió i flexibles i la recollida d’energia per a l’estimulació cel·lular, on convergeixen les dues línies de recerca.

Micro- i nanoeines basades en tecnologies de silici, metall i polímer

Ens focalitzem en el desenvolupament de nous nanodispositius optomagnètics que permeten l'actuació i detecció wireless mitjançant l'ús de llum i camps magnètics, per a aplicacions de Salut i Medi Ambient. Es poden destacar les línies següents: i) nanocàpsules magnetoplasmòniques i cèl·lules immunes per a medicina de precisió, unint tractaments fototèrmics controlats mitjançant nanotermometria optomagnètica, localització magnètica, imatge… tumor i alliberament de fàrmacs controlada; ii) estimuladors cel·lulars optomagnetoelèctrics wireless per a tractament desordres neuromusculars; iii) nanoreactors optomagnètics com a agents remeiadors terapèutics i ambientals, i com a centre catalítics augmentats; iv) sistemes optomagnètics per a desinfecció d'aire. Aquestes línies de recerca involucren el desenvolupament de processos de nanofabricació a gran escala innovadors i de baix cost mitjançant la combinació d'estratègies bottom-up i top-down.

Sensors optomecànics avançats

Desenvolupem sensors i actuadors nanomècanics intel·ligents amb funcionalitats avançades basats en la combinació de les propietats mecàniques de semiconductors i polímers i les propietats òptiques de metamaterials i nanoestructures fotòniques. En particular, el nostre treball empeny cap a: i) una nova classe de (bio)sensors colorimètrics mecànics sense marcadors, basats en el canvi de color estructural del sensor, que permet la quantificació de la seva resposta mecànica mitjançant anàlisi d'imatge; ii) transductors mecànics bimaterials adaptables i actuats per llum per a aplicació en sistemes autoregulats; iii) sensors optomecànics tous de gran sensibilitat en el sensat de deformacions i modulació de la resposta òptica.