Vés al contingut
18 jun 2019

Sensors portables i 'wearables', reutilitzables i de baix cost

Investigadors del CSIC han desenvolupat una nova tecnologia de sensors portàtils per controlar de forma no invasiva biomarcadors com la glucosa, el lactat i l'alcohol. Basat en sensors electrocròmics i electroquímics i sense fil, pot ser utilitzat en fluids biològics o alimentaris, i poden ser produïts en grans quantitats mitjançant mètodes de serigrafiat convencionals. Tot això permet la seva integració fàcil i a baix cost en múltiples aplicacions. Ara busquen socis industrials interessats.

wearablesensor

Share

Els sensors portàtils, com els denominats 'wearables', poden facilitar la detecció i el monitoratge de metabòlits i biomarcadors de forma no invasiva. No obstant això, el seu ús en fluids biològics presenta importants reptes tecnològics relacionats amb la seva fabricació, funcionament i el seu cicle de vida.

Investigadors de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM) del CSIC han desenvolupat una nova tecnologia de sensors portàtils, que poden detectar i controlar de forma no invasiva biomarcadors com la glucosa, el lactat i l'alcohol. Basat en sensors electrocròmics i electroquímics i sense fil, pot ser utilitzat en fluids biològics, ja sigui d’origen humà, com suor o sang, o procedents d'aliments, com emanacions líquides per degradació del producte envasat.

Els sensors poden ser produïts en grans quantitats mitjançant els mètodes de serigrafiat convencionals. Tot això permet la seva integració fàcil i a baix cost en múltiples aplicacions, com pegats intel•ligents, envasos d'aliments o aplicacions en tèxtils.

Els sensors s'activen mitjançant un senyal de radiofreqüència. Un transductor electrocròmic de canvi de color proporciona informació sobre la concentració de la molècula que s'està analitzant en el fluid. Aquest canvi de color es pot veure a simple vista i delata la presència o no del metabòlit (anàlisi qualitativa). Per una anàlisi quantitativa, que reveli la quantitat del metabòlit, el sistema es pot complementar amb un sistema d'anàlisi d'imatge, com una càmera de dispositiu mòbil o un fotodetector.

Es poden implementar en pegats per a la pell o etiquetes intel·ligents, com les etiquetes RFID d'identificació per radiofreqüència

Els investigadors han provat amb èxit la tecnologia per a l'anàlisi de glucosa. També es pot detectar lactat o alcohol o altres molècules. Es pot implementar en múltiples formats, inclosos dispositius portàtils (pegats per a la pell) o etiquetes intel·ligents, com la detecció d'etiquetes RFID d'identificació per radiofreqüència.

Aquest tipus de sensors són reutilitzables, no invasius i sense fils. Com que no necessiten elèctrode de referència, és un sistema més robust. Es poden construir sensors multiparamètrics utilitzant aquest enfocament per detectar diversos analits simultàniament.