Vés al contingut
09 febr. 2022

El Comitè d'Igualtat de l'IMB-CNM fixa objectius i estratègies després de les primeres reunions

Després d'acord a la Junta d'Institut del novembre i després d'una primera reunió de l'equip al desembre, el Comitè d'Igualtat de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona ja està en marxa. Les prioritats són analitzar la situació del centre, localitzar-ne les problemàtiques i millorar la formació en igualtat de tot el personal.

Primera formación del Comité de Igualdad (dic. 21)

Share

La comissió és una acció de la nova direcció del centre per dur a terme accions que fomentin la igualtat a l'institut. El Comitè d'Igualtat de l'IMB-CNM es va constituir el novembre de 2021 i la primera trobada va servir per assignar responsabilitats i configurar un full de ruta de les accions. Les seves prioritats són analitzar la situació del centre, localitzar les problemàtiques i promoure la formació i la divulgació en matèria d'igualtat de tot el seu personal.

Els objectius del comitè són difondre i promoure el coneixement de les polítiques d'igualtat del CSIC, donar a conèixer les activitats i decisions institucionals sobre polítiques d'igualtat, servir de via de les propostes o suggeriments que el personal pogués realitzar en la matèria, portar un diagnòstic de la situació en matèria d'igualtat o fomentar la inclusió del sexe/gènere en la recerca i la innovació.

L'equip està format per dos representants dels diferents col·lectius de la casa (personal investigador, tècnic, administratiu i predoctoral) amb una composició paritària. La renovació es pressuposa anual i la primera formació està composta per les persones següents: Mar Álvarez, Carles Cané, Roger Escudé, Eduard Figueras, Gemma Gabriel, Jennifer García, Denise Marrero, Sabela Rey, Emma Solà y Carles Tortosa. Mar Álvarez participa en qualitat de vicedirectora i Eduard Figueras com a membre representant del personal. Gemma Gabriel ha estat nomenada presidenta i persona de contacte per al CSIC, mentre que Roger Escudé ha assumit el rol de secretari.

On és l'IMB-CNM en matèria d'igualtat

L'IMB-CNM és un institut que, per la seva naturalesa, acull persones formades en un ampli espectre de les disciplines CTIM (STEM, Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), des d'enginyeries fins a medicina. Les dones graduades a CTIM suposen un 40% del total, si bé aquesta xifra es redueix al 15% a les carreres d'enginyeria. A l'IMB-CNM, el nombre d'investigadors correspon a una tercera part del personal investigador; mentre que a tot el centre només el 35% del personal són dones. El nombre de dones fent el doctorat ha estat la meitat que el dels homes en els darrers anys. D'altra banda, àrees com l'administració no tenen cap home a l'equip.

En el moment de creació del comitè, només hi ha una investigadora com a cap de grup (Rosa Villa) entre els nou grups de recerca que conformen l'IMB-CNM. A més, pel que fa al lideratge de projectes concedits, només un 30% de les IP (investigadores principals) són dones (segons dades del 2020). A l'institut es reprodueix la gràfica de "tisora" de l'evolució de la carrera científica de dones i homes al CSIC, on el nombre de dones es redueix a mesura que s'avança a l'escala professional.

Un dels primers objectius del Comitè d'Igualtat és fer una anàlisi detallada de la situació per localitzar les causes i proposar mesures per millorar aquests números.

Compromís institucional del CSIC amb la igualtat

La creació del comitè va en línia amb l'aposta dels instituts, centres i unitats de recerca del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) per la creació i la consolidació de Comitès d'Igualtat que reforcin els avenços en igualtat de gènere. El 54% dels centres del CSIC ja tenen grups de treball d'aquest tipus.

A més, el CSIC compta amb la Comissió de Dones i Ciència (CMyC), creada el 2002, i amb la Comissió Delegada d'Igualtat, del 2011. L'organisme ha executat en les darreres dècades molts plans d'igualtat, creant el 2013 el I Pla d'Igualtat de Gènere del CSIC. Actualment, el CSIC elabora el III Pla d'Igualtat.