Vés al contingut

Organització i òrgans

L'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM) està estructurat en òrgans de govern, òrgans executius i òrgans d'assessorament i suport. L'activitat investigadora es desenvolupa en grups, distribuïts en dos departaments: Micro i Nano Sistemes (DMI) i Integració de Sistemes (DIS).

Òrgans de gestió de l'IMB-CNM

L'equip directiu està format per:

  • El director, Dr. Luis Fonseca Chácharo.
  • Dos vicedirectors científics, la Dra. Mar Álvarez-Sánchez i el Dr. Xavier Jordà Sanuy, que comparteixen visibilitat externa i coordinació interna de grups d’R+D i laboratoris tècnics.
  • Un vicedirector, el Dr. David Quirion, al capdavant de les instal·lacions de l’institut com a part de l'ICTS Micronanofabs.
  • Gerent, la Sra. Mari Carmen Porto, responsable de l'administració de l'IMB-CNM i la Sala Blanca. Gestió i coordinació del Servei de Tecnologia Informàtica (TI), Manteniment i el Servei de Biblioteca i Documentació.

A més, l’institut té tres òrgans col·lectius amb responsabilitats definides per la normativa del CSIC i dos òrgans consultius:

Assemblea General

Junta formada per tots els membres.

Assemblea de personal investigador

Junta encarregada de debatre i aprovar les decisions de recerca de l'institut. Integrat per tot el personal investigador i estès, en alguns casos, a tot el personal doctor amb un Consell Científic Ampliat ("Claustro Ampliado").

Junta de l’Institut

Junta encarregada de debatre i aprovar qüestions organitzatives. Està formada per l'equip de direcció, les persones responsables dels dos departaments i tres representants electes del personal de l'IMB-CNM.

Consell Científic Assessor

L'IMB-CNM està supervisat per un organisme extern d’alt nivell que recentment va ser nomenat pel CSIC: el Consell Científic Assessor (SAB) format per membres de centres internacionals de recerca, universitats i empreses que treballen en àrees relacionades amb les línies d’R+D de l’IMB-CNM. Es va crear el 2018.

Comitè Científic Intern

El Comitè està compost per un grup reduït de personal investigador amb rellevància a l'institut. Assisteix l'equip directiu en aspectes científics, inclosa l'actualització periòdica de la missió i la visió de l'institut, l'avaluació de línies de recerca, l'elaboració de sinergies i l'alineació d'objectius entre els vuit grups de R+D+i i Sala Blanca.

Departaments i grups de recerca

L'activitat investigadora es porta a terme amb plena autonomia científica i s'organitza administrativament a través de departaments que integren els grups de recerca temàticament afins. L'IMB-CNM té vuit grups de recerca distribuïts en dos departaments:

  • Sistemes Micro i Nano (DMN)
  • Integració de Sistemes (DIS)

La Sala Blanca

La instal·lació més rellevant de l'IMB-CNM és la Sala Blanca de Micro i Nanofabricació (SB-CSIC). Es tracta d'una instal·lació a gran escala dedicada a el desenvolupament i l'aplicació de tecnologies innovadores en el camp de la micro i nanoelectrònica juntament amb altres micro i nanotecnologies emergents. És única a Espanya per les seves capacitats i mida i és competitiva a nivell de la UE.

SB-CSIC forma part de MICRONANOFABS, una instal·lació distribuïda a gran escala del Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya. David Quirion és el vicedirector responsable de la ICTS.

D+T Microelectrónica. A.I.E

D+T Microelectrónica és una associació d’interès econòmic de domini públic que gestiona la majoria dels projectes industrials i comercials de l’IMB-CNM. Aquesta empresa va ser creada el 1990 pel CSIC per facilitar les activitats industrials i comercials de la Sala blanca de l'IMB-CNM. Juntament amb el CSIC, el patronat està format per importants indústries espanyoles amb les quals IMB-CNM té col·laboracions intensives en R + D a llarg termini:

  • Fagor Electronica S.Coop (Part of Mondragon Corporation)
  • Biosystems S.A.
  • Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (Agbar)
  • ALTER Ventures (part of TUV group)

Manuel Lozano Fantoba és l'actual director de D+T Microelectrónica AIE.